Biografie

Ik ben in 1951 als één na jongste uit een gezin van zes kinderen in Nieuw-Guinea in Hollandia geboren. Mijn vader heeft als KNIL militair dienst gedaan in Indonesië. Zowel zijn vader en moeder hebben in een Japans concentratiekamp gezeten. Zowel voor mijn moeder als mijn vader heb ik daarover een semi-autobiografische roman geschreven. De titel van het boek van mijn moeder luidt: Dichtbij… en toch zo ver weg, en de titel van het boek van mijn vader luidt: Sporen van herinneringen. 

Toen ik mijn ambitie als kunstschilder niet waar kon maken heb ik de Sociale academie in Enschede gevolgd. Daarna ben ik in het onderwijs terechtgekomen en ben tot 2015 werkzaam geweest bij het ROC van Twente: afdeling bouw. 

Daarna ben ik met pensioen gegaan en als een roman schrijver aan het werk gegaan met als resultaat dat uitgeverij Aspekt mijn boek: Lot of noodlot van Onno Rasker wil uitgeven.

Naast het schrijven van boeken ben ik ook bezig met het maken van collages. Beide activiteiten bieden mij een mogelijkheid mijn gedachten en ideeën vorm en inhoud te geven. 

In 2018 ben ik verhuisd naar Vlissingen.