Vincent van Gogh

Schilderijen

Boek

Schermafbeelding 2016-02-01 om 13.51.39…. dat is het! | Wietze Raven Paperback | 2016

Zoals het werk en het leven van Vincent van Gogh bij veel mensen in de belangstelling staat, zo is dat ook bij mij het geval. Voor het schrijven van deze roman heb ik vooral zijn brieven gebruikt waarvan hij er meer dan 900 heeft geschreven. Bovendien was ik benieuwd hoe hij uiteindelijk kunstschilder is geworden en zulke mooie schilderijen in Zuid-Frankrijk heeft kunnen maken.

Zoals Vincent van Gogh een aantal zwart-wit tekeningen van Francois Millet heeft ‘vertaald’ in olieverfschilderijen met kleur, heb ik zijn brieven ‘vertaald’ in een roman. Het is daarom een semi-autobiografisch boek geworden. Ik heb het bewust in de ik -vorm geschreven om zo dicht mogelijk bij de gedachtewereld van Vincent van Gogh te kunnen komen waarbij ik vooral het accent heb gelegd op zijn relatie met zijn familie, zijn werk en de vrouwen die hij in zijn leven heeft ontmoet.

Als sub thema heb ik zijn schildersloopbaan beschreven.Niet alleen zijn brieven, maar een aantal van zijn olieverfschilderijen, zoals hij gedaan heeft van Millet, heb ik vertaald in collages.Het voorblad van dit boek is zo’n ‘vertaling’ die ik vertaald heb in een collage.

Volgens Vincent was zijn kopiëren niet louter het kopiëren van het werk van Millet, maar een interpretatie en dat heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van deze roman en het maken van collages van zijn werk.